سفارش تبلیغ
صبا


میـ ـسپارمت بـ ـه لبـ ـخند هـ ـا

دلم را لگدمال کرده


و رفته‌ای ...!


برنگرد


و نپرس


که چه مرگم شده است ؟!


اینقدر دست روی دلم نگذار لعنتی ...


همین که پا گذاشته‌ای


کافی ست ...!!


تاریخ سه شنبه 94/1/4سـاعت 12:2 صبح نویسنده HanIyeH نظرات () |

miss-A.