سفارش تبلیغ
صبا


میـ ـسپارمت بـ ـه لبـ ـخند هـ ـا

حالم را نپرس 


نگذار دروغ بگویم خوبم


خیالت راحت می شود


و من تنهاتر می شوم


کمی نگران من باش


نگرانی تو حال مرا خوب می کند

 


تاریخ یکشنبه 93/10/21سـاعت 11:59 عصر نویسنده HanIyeH نظرات () |

miss-A.