سفارش تبلیغ
صبا


میـ ـسپارمت بـ ـه لبـ ـخند هـ ـا

 

مدتهاست که دیگر شب , شب نیست ،،،


همان ادامه روز است ..


کمی تاریکتر !


ساکت تر !


و بی نهایت غمگین تر

 


تاریخ جمعه 94/9/27سـاعت 11:15 عصر نویسنده HanIyeH نظرات () |

miss-A.