سفارش تبلیغ
صبا


میـ ـسپارمت بـ ـه لبـ ـخند هـ ـا


ده سال بعد از حال این روزام


 با کافه های بی تو درگیرم


گفتم جهان بی تو یعنی مرگ


ده ساله رفتی و نمی میرمتاریخ جمعه 94/8/22سـاعت 1:51 عصر نویسنده HanIyeH نظرات () |

miss-A.