سفارش تبلیغ
صبا


میـ ـسپارمت بـ ـه لبـ ـخند هـ ـا

باورت بشود یا نه !   

بی شک روزی می رسد که دلت برای هیچ کس به   

اندازه ی من تنگ نخواهد شد؛  

برای نگاه کردنم؛  

خندیدنم؛ اذیت کردنم؛برای تمام لحظاتی که در کنارم داشتی؛روزی خواهد رسید که در حسرت تکرار دوباره من خواهی بود؛بی شک آن روز می رسد ؛اما من .....


تاریخ چهارشنبه 93/8/28سـاعت 11:22 عصر نویسنده HanIyeH نظرات () |

   1   2   3   4   5   >>   >
miss-A.