سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.


میـ ـسپارمت بـ ـه لبـ ـخند هـ ـا

 

مدتهاست که دیگر شب , شب نیست ،،،


همان ادامه روز است ..


کمی تاریکتر !


ساکت تر !


و بی نهایت غمگین تر

 


تاریخ جمعه 94/9/27سـاعت 11:15 عصر نویسنده HanIyeH نظرات () |


ده سال بعد از حال این روزام


 با کافه های بی تو درگیرم


گفتم جهان بی تو یعنی مرگ


ده ساله رفتی و نمی میرمتاریخ جمعه 94/8/22سـاعت 1:51 عصر نویسنده HanIyeH نظرات () |

گفته باشممن درد میکشم اما تو چشمهایت را ببند،


سخت است بدانم میبینی و بی خیالی


تاریخ یکشنبه 94/2/6سـاعت 7:17 عصر نویسنده HanIyeH نظرات () |

دلم را لگدمال کرده


و رفته‌ای ...!


برنگرد


و نپرس


که چه مرگم شده است ؟!


اینقدر دست روی دلم نگذار لعنتی ...


همین که پا گذاشته‌ای


کافی ست ...!!


تاریخ سه شنبه 94/1/4سـاعت 12:2 صبح نویسنده HanIyeH نظرات () |


چقدر گمنامی میان واژه ها آسان استسال هاست از تو می گویمو حالا همه ی شهر عاشق تو اندبی آنکه بدانند بر شاعرت چه گذشتتاریخ پنج شنبه 93/12/28سـاعت 2:6 عصر نویسنده HanIyeH نظرات () |

برگرد یادت را جا گذاشتی …

 

نمی خواهم عمری به این امید باشم که


برای بردنش بر می گردی


تاریخ پنج شنبه 93/12/28سـاعت 2:3 عصر نویسنده HanIyeH نظرات () |

خاکیِ خاکی ام


آنکه دنیایم بود آنچنان زمینم زد که ...


تا آخر عمر باید خودم را بتکانم

 


تاریخ پنج شنبه 93/12/28سـاعت 2:1 عصر نویسنده HanIyeH نظرات () |

 

حالا که قرار استاز توعبور کنم؛بگذار کفش هایم را در بیاورمتو هنوز هم برایم...مقدسی

 


تاریخ یکشنبه 93/11/26سـاعت 11:15 عصر نویسنده HanIyeH نظرات () |

شب که میشود عاشقانه ای مینویسم

به عکست خیره میشوم و زیر لب میگویم:

مگـــر  میشـــود  تـــو رو دوســـت نداشـــت؟


تاریخ جمعه 93/11/24سـاعت 11:49 عصر نویسنده HanIyeH نظرات () |

 

شاید آرامتر می شدم فقط و فقط 

 

اگر


می فهمیدی

 

حرف هایم به همین راحتی که می خوانی نوشته نشده اند

 


تاریخ چهارشنبه 93/11/22سـاعت 10:55 عصر نویسنده HanIyeH نظرات () |

   1   2   3   4   5      >
miss-A.